2005 – Ο ιδρυτής, κος Γεώργιος Τσίρμπας, συνταξιοδοτείται και μεταβιβάζει την ατομική του εταιρία, στα παιδιά του. Η νομική μορφή και το όνομα αλλάζει, και γίνεται ΤΣΙΡΜΠΑΣ Η. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Οι απόγονοι του κου Τσίρμπα, συνεχίζουν, με τον ίδιο ζήλο, το έργο που ξεκίνησε ο πατέρας τους.